Aktien

Aktierna i Toadman Interactive AB (publ) har emitterats i enlighet med svensk lagstiftning. Toadman har endast utgivit ett aktieslag, stamaktier om 13 340 000 där varje aktie ger en röst. Aktiekapitalet uppgår till 500 000 SEK.

Aktiekapitalets i bolaget ska uppgå till lägst 500 000 SEK och högst 2 000 000 SEK.

Handelsinformation

Kortnamn: TOAD
ISIN-kod: SE0010520106

Mentor

Eminova Fondkommission
Biblioteksgatan 3, 3 tr.
111 46 STOCKHOLM
Eminova Fondkommission

Information om NGM MTF

NGM MTF är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i NGM. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på NGM MTF regleras av NGM:s regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på NGM MTF är mer riskfylld än en placering i ett bolag som handlas på en reglerad marknad. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på NGM MTF har en Mentor som övervakar att reglerna efterlevs. NGM godkänner ansökan om upptagande till handel på NGM MTF.

Ägarstruktur

Bolagets största ägare per den senaste rapporten från Euroclear redovisas i nedan tabell.

Fem största aktieägarnaAntal ägda aktierAndel av kapital och röster i %
Robin Flodin3 815 69125,4%
Rasmus Davidsson3 815 69125,4%
Danica Pension Försäkringsaktiebolag3 340 00022,2%
Fatshark AB1 000 0006,6%
Övriga aktieägare1 368 6189,1%
Allmänhetens utrymme i noteringsemissionen1 705 42711,3%
Totalt antal aktier15 045 427100%

Aktiekapital

Aktiekapitalets utveckling

HändelseFörändring aktiekapitalTotalt aktiekapitalFörändring antal aktierTotalt antal aktierKvotvärde
Nybildning50 00050 0001 0001 00050
Nyemission16 70066 7003341 33450
Aktiekapital-66 70013 338 66613 340 0000,005
Fondemission433 300500 000-13 340 0000,0375
Nyemission63 922563 9221 705 42715 045 4270,0375

Personal Data Protection Policy.

Toadman Interactive AB, collects and processess your personal information, so to inform you about news and updates of our products and services. This data is also used to customize your experience of our website and to improve our products and services.

At any time you have the right to access, correct and delete your personal information and object to the processing of your personal information. You can use these rights by sending an e-mail to the following address info@toadmaninteractive.com.

Toadman Interactive AB undertakes to respect and protect your personal information and personal integrity in accordance with applicable laws, industry rules and other relevant standards. We never disclose your personal information to third parties without your consent.

OK