Idag inleds teckningstiden för spridningsemission för Toadman Interactive AB (publ). Teckningstiden är planerad mellan 6 november - 24 november.

Inbjudan till teckning av aktier i Toadman

Idag inleds teckningstiden teckningstiden för nyemission i Toadman Interactive AB (publ) (“Toadman” eller ”Bolaget”) inför planerad notering på NGM MTF. Teckningstiden löper till och med den 24 november 2017. Vid fullteckning tillförs Toadman 22 Mkr före emissionskostnader som förväntas uppgå till 0,9 Mkr. Emissionslikviden skall användas till att utveckla fler egna spel, internationell expansion, samt för att stärka rörelsekapitalet. Informationsmemorandum, teaser och teckningssedel för teckning av aktier finns tillgängligt på Toadmans hemsida www.toadmaninteractive.com, samt på Eminovas hemsida www.eminova.se, där det även finns möjlighet att teckna via Bank-ID. Nedan finnes erbjudandehandlingar:

Teckningssedel – Toadman Interactive AB (publ)
Teaser – Toadman Interactive AB (publ)
IM – Toadman Interactive AB (publ)

Det går att teckna via Avanza, Nordnet och Eminovas hemsida enligt följande länkar:

Teckna via Avanza
Teckna via Nordnet
Teckna via Eminova