Bolagsstyrning

Bolaget styrelse utser inte någon valberedning. Styrelsen väljs på bolagets årsstämma. Styrelseordförande leder styrelsens arbete och inleder bolagets årsstämma. Bolagets styrelseordförande och VD är de enda i bolaget som får kommunicera med marknaden.

Toadman Interactive AB (publ) är ett publikt aktiebolag som lyder under svensk lagstiftning. Bolaget är inte noterad vid en börs, utan en reglerad marknadsplats och behöver därför inte tillämpa svensk kod för bolagsstyrning. Bolaget har därför valt inte följa denna.