Finansiell Kalender

2018-01-31
Delårsrapport 1:  1 september 2017 – 30 november 2017

2018-04-10
Delårsrapport 2:  1 december 2017 – 28 februari 2018

2018-07-10
Delårsrapport 3: 1 mars 2016 – 31 maj 2017

2018-10-05
Årsrapport: 1 september 2017 – 31 augusti 2018

2019-01-28:
Årsstämma: 1 september 2017 – 31 augusti 2018