Idag inleds teckningstiden för spridningsemission för Toadman Interactive AB (publ). Teckningstiden är planerad mellan 6 november - 24 november.

Inbjudan till teckning av aktier i Toadman

Idag inleds teckningstiden teckningstiden för nyemission i Toadman Interactive AB (publ) (“Toadman” eller ”Bolaget”) inför planerad notering på NGM MTF. Teckningstiden löper till och med den 24 november 2017. Vid fullteckning tillförs Toadman 22 Mkr före emissionskostnader som förväntas uppgå till 0,9 Mkr. Emissionslikviden skall användas till att utveckla fler egna spel, internationell expansion, samt för att stärka rörelsekapitalet. Informationsmemorandum, teaser och teckningssedel för teckning av aktier finns tillgängligt på Toadmans hemsida www.toadmaninteractive.com, samt på Eminovas hemsida www.eminova.se, där det även finns möjlighet att teckna via Bank-ID. Nedan finnes erbjudandehandlingar:

Teckningssedel – Toadman Interactive AB (publ)
Teaser – Toadman Interactive AB (publ)
IM – Toadman Interactive AB (publ)

Det går att teckna via Avanza, Nordnet och Eminovas hemsida enligt följande länkar:

Teckna via Avanza
Teckna via Nordnet
Teckna via Eminova

Personal Data Protection Policy.

Toadman Interactive AB, collects and processess your personal information, so to inform you about news and updates of our products and services. This data is also used to customize your experience of our website and to improve our products and services.

At any time you have the right to access, correct and delete your personal information and object to the processing of your personal information. You can use these rights by sending an e-mail to the following address info@toadmaninteractive.com.

Toadman Interactive AB undertakes to respect and protect your personal information and personal integrity in accordance with applicable laws, industry rules and other relevant standards. We never disclose your personal information to third parties without your consent.

OK