Aktien

Aktierna i Toadman Interactive AB (publ) har emitterats i enlighet med svensk lagstiftning. Toadman har endast utgivit ett aktieslag, stamaktier om 15 178 761 där varje aktie ger en röst. Aktiekapitalet uppgår till 500 000 SEK.

Aktiekapitalets i bolaget ska uppgå till lägst 500 000 SEK och högst 2 000 000 SEK.

Handelsinformation

Kortnamn: TOAD
ISIN-kod: SE0010520106

Certified Adviser

Eminova Fondkommission
Biblioteksgatan 3, 3 tr.
111 46 STOCKHOLM

Information om Nasdaq First North

Toadman Interactive AB (publ) har sedan 4 februari 2019 sina aktier upptagna till handel på Nasdaq First North i Stockholm. Nasdaq First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på Nasdaq First North regleras av Nasdaq First Norths regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på Nasdaq First North kan därför vara mer riskfylld än en placering i ett bolag som handlas på reglerad marknad. Samtliga bolag vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North har en Certified Adviser som övervakar att regelverket efterlevs. Toadman Interactive AB (publ) har utsett Eminova till Certified Adviser.

Ägarstruktur

Bolagets största ägare per rapport från Euroclear redovisas i tabell nedan. Uppdaterad 31 December 2018.

Fem största aktieägarnaAntal ägda aktierAndel av kapital och röster i %
Robin Flodin3 815 69125,1%
Rasmus Davidsson3 815 69125,1%
Alexander Albedj1 667 77911,1%
Johan Svensson1 670 40011,0%
Fatshark AB1 000 0006,6%
Ted Löfgren680 0004,5%
Ola Nilsson680 0004,5%
Avanza Pension262 5451,7%
Georg Vesslund177 2001,2%
Craig Fletcher133 3340,9%
Övriga aktieägare1 368 6189,1%
Totalt antal aktier15 045 427100%

Aktiekapital

Aktiekapitalets utveckling redovisas i tabell nedan.

RegistreratHändelseFörändring aktiekapitalTotalt aktiekapitalFörändring antal aktierTotalt antal aktierKvotvärde
2018-11-21Nyemission4 997568 919133 33415 178 7610,0375
2018-04-10Nyemission63 922563 9221 705 42715 045 4270,0375
2017-11-02Fondemission433 300500 00013 338 66613 340 0000,0375
2017-08-17Nyemission16 70066 7003341 33450
2013-02-20Nybildning50 00050 0001 0001 00050

Personal Data Protection Policy.

Toadman Interactive AB, collects and processess your personal information, so to inform you about news and updates of our products and services. This data is also used to customize your experience of our website and to improve our products and services.

At any time you have the right to access, correct and delete your personal information and object to the processing of your personal information. You can use these rights by sending an e-mail to the following address info@toadmaninteractive.com.

Toadman Interactive AB undertakes to respect and protect your personal information and personal integrity in accordance with applicable laws, industry rules and other relevant standards. We never disclose your personal information to third parties without your consent.

OK