Aktien

Aktierna i Toadman Interactive AB (publ) har emitterats i enlighet med svensk lagstiftning. Toadman har endast utgivit ett aktieslag, stamaktier om 22 091 519 där varje aktie ger en röst. Aktiekapitalet uppgår till 883 660,76 SEK.

Aktiekapitalets i bolaget ska uppgå till lägst 500 000 SEK och högst 2 000 000 SEK.

Handelsinformation

Kortnamn: TOAD
ISIN-kod: SE0010520106

Certified Adviser

Eminova Fondkommission
Biblioteksgatan 3, 3 tr.
111 46 STOCKHOLM

Information om Nasdaq First North

Toadman Interactive AB (publ) har sedan 4 februari 2019 sina aktier upptagna till handel på Nasdaq First North i Stockholm. Nasdaq First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på Nasdaq First North regleras av Nasdaq First Norths regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på Nasdaq First North kan därför vara mer riskfylld än en placering i ett bolag som handlas på reglerad marknad. Samtliga bolag vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North har en Certified Adviser som övervakar att regelverket efterlevs. Toadman Interactive AB (publ) har utsett Eminova till Certified Adviser.

Ägarstruktur

Bolagets största ägare redovisas i tabell nedan. Uppdaterad 10 Oktober 2019.

De största aktieägarnaAntal ägda aktierAndel av kapital och röster i %
Robin Flodin3 815 69117,27%
Rasmus Davidsson3 815 69117,27%
Alan Hunter2 323 71810,52%
Ben Granados2 323 71810,52%
Johan Svensson1766 7668,00%
Alexander Albedj1 677 7797,59%
Fatshark AB1 000 0004,53%
Ted Löfgren680 0003,08%
Ola Nilsson680 0003,08%
Övriga aktieägare4 008 15618,14%
Totalt antal aktier22 091 519100%

Aktiekapital

Aktiekapitalets utveckling redovisas i tabell nedan.

RegistreratHändelseTotalt aktiekapitalFörändring aktiekapitalTotalt antal aktierFörändring antal aktierKvotvärde
2019-09-30Nyemission883 660.7618 612.9222 091 519465 3230,0400
2019-07-02Nyemission865 048185 89721 626 1964 647 4350,0400
2019-05-14Fondemission679 15042 76516 978 76100,0400
2019-03-27Nyemission636 38567 46616 978 7611 800 0000,0375
2018-11-21Nyemission568 9194 99715 178 761133 3340,0375
2018-04-10Nyemission563 92263 92215 045 4271 705 4270,0375
2017-11-02Fondemission500 000433 30013 340 00013 338 6660,0375
2017-08-17Nyemission66 70016 7001 33433450
2013-02-20Nybildning50 00050 0001 0001 00050

Personal Data Protection Policy.

Toadman Interactive AB, collects and processess your personal information, so to inform you about news and updates of our products and services. This data is also used to customize your experience of our website and to improve our products and services.

At any time you have the right to access, correct and delete your personal information and object to the processing of your personal information. You can use these rights by sending an e-mail to the following address info@toadmaninteractive.com.

Toadman Interactive AB undertakes to respect and protect your personal information and personal integrity in accordance with applicable laws, industry rules and other relevant standards. We never disclose your personal information to third parties without your consent.

OK