Toadman Interactive AB (publ) publicerar bolagsbeskrivning i sambandmed listbyte till Nasdaq First North

Torsdag 31 Januari 2019

Nasdaq Stockholm AB godkände den 23 januari 2019 Toadman Interactive AB:s (publ) (“Toadman
Interactive” eller “Bolaget”) ansökan om upptagande till handel av Bolagets aktier på Nasdaq
First North i Stockholm. Bolaget har i anledning därav publicerat en bolagsbeskrivning på sin
hemsida i enlighet med Nasdaq First Norths noteringskrav.

Bolagsbeskrivningen återfinns på Bolagets hemsida https://toadmaninteractive.com/investor-
relations/.

Bolagsbeskrivningen utgör inte ett prospekt, har inte godkänts av Finansinspektionen och innehåller
inget erbjudande om teckning av Bolagets aktier eller andra finansiella instrument i Sverige eller i
någon annan jurisdiktion. Bolagsbeskrivningen innefattar bland annat, men är inte begränsat till
information om Bolagets verksamhet, marknad, finansiella ställning, risker och information om
styrelse, ledning samt bolagsstyrning.

För ytterligare information kontakta:
Alexander Albedj, styrelseordförande Toadman Interactive AB (publ)
alexander.albedj@thetoadman.com
+46 76 221 30 75
Robin Flodin, VD Toadman Interactive AB (publ)
+46 70 477 06 34
robin@thetoadman.com

Om Toadman Interactive AB (publ):
Bolaget ska huvudsakligen bedriva tillverkning, marknadsföring och försäljning av digitala samt analoga spel och
därmed förenlig verksamhet. Utvecklingen av spel sker företrädesvis i Stockholm, men säljs på global basis. Spelen
utvecklas framförallt till plattformarna PC, X-box och Playstation, men även till mobilen.

loading
Load More

Personal Data Protection Policy.

Toadman Interactive AB, collects and processess your personal information, so to inform you about news and updates of our products and services. This data is also used to customize your experience of our website and to improve our products and services.

At any time you have the right to access, correct and delete your personal information and object to the processing of your personal information. You can use these rights by sending an e-mail to the following address info@toadmaninteractive.com.

Toadman Interactive AB undertakes to respect and protect your personal information and personal integrity in accordance with applicable laws, industry rules and other relevant standards. We never disclose your personal information to third parties without your consent.

OK