Toadman sänder live företagspresentation med fokus på förvärvet av Sold Out idag 27 november kl.17:30

November 27, 2019

Toadman Interactive AB (publ) vill meddela sina aktieägare och intressenter att bolaget kommer att hålla en live företagspresentation idag onsdag den 27 november 2019 kl.17:30. Skälet till företagspresentationen är att uppdatera aktieägarna om Toadmans förvärv av Sold Out.

För att delta, vänligen besök Toadmans hemsida genom länk toadmaninteractive.com/live på utsatt tid.

FÖR MER INFORMATION VÄNLIGEN KONTAKTA

Robin Flodin, CEO

Tel: +46 70 477 06 34

robin@thetoadman.com

OM TOADMAN

Toadman utvecklar och marknadsför PC, konsol och mobilspel till den globala spelmarknaden. Bolaget anställer 100+ spelutvecklare och utvecklar sina egna originella IP:n, samt är konsulter för andra förläggare världen över genom Toadmans spelutvecklingsdivision. I tillägg, har bolagets marknadsföringsdivision hjälpt till i att släppa 1500+ speltitlar, många av dem är världskända varumärken såsom Call of Duty, Destiny, Dark Souls och Rage. Bolaget har sitt huvudkvarter i Stockholm och har ca 200 anställda i 6 kontor världen över.

Nasdaq First North Ticker Symbol: TOAD

Certified Adviser: Eminova Fondkomission AB, Tel: +46 8 684 211 00

Viktig information:

Styrelsen för Toadman Interactive AB (publ) bedömer att informationen i detta pressmeddelande ej är av kurspåverkande karaktär men att det alltjämt är av betydande vikt att enhetligt via offentliggörandet kommunicera informationen till bolagets intressenter.

loading
Load More

Personal Data Protection Policy.

Toadman Interactive AB, collects and processess your personal information, so to inform you about news and updates of our products and services. This data is also used to customize your experience of our website and to improve our products and services.

At any time you have the right to access, correct and delete your personal information and object to the processing of your personal information. You can use these rights by sending an e-mail to the following address info@toadmaninteractive.com.

Toadman Interactive AB undertakes to respect and protect your personal information and personal integrity in accordance with applicable laws, industry rules and other relevant standards. We never disclose your personal information to third parties without your consent.

OK