Bokslutskommuniké 2019

February 27, 2020

med kvartalsrapport för perioden 1 oktober 2019 till 31 december 2019

Helåret 2019 i sammandrag

 • Nettoomsättningen uppgick till 151 465 Tkr
 • Justerad EBITDA uppgick till 22 960 Tkr, exklusive kostnader av engångskaraktär om 19 862 Tkr
 • EBITDA uppgick till 3 098 Tkr
 • Kassa och bank uppgick till 105 740 Tkr
 • Nettoskuldsättningen var 126 372 Tkr
 • Eget kapital uppgick till 250 126 Tkr
 • Resultat per aktie uppgick till -0,0009 Kr

Fjärde kvartalet i sammandrag

 • Omsättningen uppgick till 56 740 (66 460) Tkr
 • Justerad EBITDA uppgick till 4 613 Tkr, exklusive kostnader av engångskaraktär om 22 000 Tkr
 • EBITDA uppgick till -17 387 Tkr
 • Resultat per aktie uppgick till -0,0008 (-0,0004) Kr

Fjärde kvartalet i sammandrag pro forma (inklusive Sold Out)

 • Omsättningen uppgick till 155 000 Tkr
 • EBITDA uppgick till 14 000 Tkr, exklusive kostnader av engångskaraktär om 22 000 Tkr
 • Justerat EBITDA uppgick till -8 000 Tkr

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

 • Ledningen har förstärkts med Christopher Bergstresser som COO och Andreas Jonsson som CTO.
 • Förvärvat Tangentix Ltd:s tillgångar för £50 000 och adderar därigenom spelströmningstjänsten Game Sessions till sin portfölj.
 • En ny trailer för spelet IGI: Origins har släppts.
 • Förvärvat spelförläggaren Sold Out och skapar därmed ett fullservice-koncept inom spelmarknaden.
 • Förvärvat 100% av rättigheterna för Project Osiris från Leyou.

Väsentliga händelser efter fjärde kvartalet

 • Signerat avtal för att förlägga titeln Descenders och en annan oannonserad titel.
 • Offentliggjort namnbyte till Enad Global 7 (EG7) för att förtydliga den nya koncernstrukturen.
 • Offentliggjort vampyrspelet EvilvEvil (Project Osiris).
 • Titeln Zombie Army 4: Dead War som förläggs av dotterbolaget Sold Out lanserades.
 • Lanseringsdatumet för titeln Westmark Manor sattes till tidig sommar 2020.

Kommentar från Robin Flodin, VD för EG7:

”Under det fjärde kvartalet låg vårt fokus på att förvärva Sold Out och addera ytterligare ett verksamhetsben med förlagsverksamhet, samt integreringen av Petrol. På pro forma-basis har vår omsättning gått från cirka 15 Mkr Q4-2018 till 155 Mkr Q4-2019, och på bara det senaste kvartalet från 66 Mkr Q3-2019 till 155 Mkr Q4-2019. Den organiska tillväxten gick ned något, främst med anledning av att delvis Petrol har fokuserat på att arbeta med Toadmans interna spelprojekt och namnbytet till EG7.”

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:

Robin Flodin, VD

Tel: +46 70 477 06 34EG7

robin@enadglobal7.com

Alexander Albedj, Styrelseordförande

Tel: +46 76 221 30 75

alex@enadglobal7.com

OM EG7

EG7 är en koncern inom, spelindustrin som utvecklar, marknadsför förlägger och distribuerar PC-, konsol- och mobilspel till den globala spelmarknaden. Bolaget anställer 100+ spelutvecklare och utvecklar sina egna originella IP:n, samt är konsulter till andra förlag världen över genom sina spelutvecklingsdivisioner Toadman Studios och Antimatter Games. Dessutom har koncernens marknadsavdelning Petrol bidragit till att släppa 1 500+ titlar, varav många världsberömda varumärken såsom Call of Duty, Destiny, Dark Souls och Rage. Koncernens förläggar- och distributionsavdelning Sold Out besitter expertis inom både fysisk och digital förläggning och har tidigare arbetat med Team 17, Rebellion och Frontier Developments. Koncernen har sitt huvudkontor i Stockholm med 180 anställda i 8 kontor världen över.

Nasdaq First North Growth Market Ticker Symbol: TOAD

Certifierad rådgivare: Eminova Fondkommission AB, Tel: +46 8 684 211 00

VIKTIG INFORMATION

Denna information är sådan information som Toadman Interactive är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-02-27 08:00 CET.

loading
Load More

Personal Data Protection Policy.

Toadman Interactive AB, collects and processess your personal information, so to inform you about news and updates of our products and services. This data is also used to customize your experience of our website and to improve our products and services.

At any time you have the right to access, correct and delete your personal information and object to the processing of your personal information. You can use these rights by sending an e-mail to the following address info@toadmaninteractive.com.

Toadman Interactive AB undertakes to respect and protect your personal information and personal integrity in accordance with applicable laws, industry rules and other relevant standards. We never disclose your personal information to third parties without your consent.

OK