Toadman förvärvar 100% av aktierna i brittiska spelstudion Antimatter Games

June 18, 2019

Toadman Interactive AB (publ) har idag skrivit på ett aktieöverlåtelseavtal som innebär att Toadman förvärvar 100% av aktierna i Antimatter Games Ltd (”Antimatter”). Köpeskillingen uppgår till 132 000 brittiska pund (ca 1,58 Mkr). Antimatter har inga räntebärande skulder, och en kassa på ca 300 000 brittiska pund som medföljer Toadman vid köpet. Transaktionen är bindande och slutligt genomförande av transaktionen förväntas vara klar 28 juni 2019.

Antimatter är en brittisk spelstudio baserade i Cornwall som grundades år 2013 och är idag 20 anställda. Antimatter har sedan dess grundades växt och hade år 2018 en omsättning på ca 14 Mkr och ett rörelseresultat (EBIT) på ca 3 Mkr. Studion leds av Rich Barham, som har internationell erfarenhet att leda team från bland annat Blizzard i Europa och USA, Bethesda och Riot Games. Rich har varit i Antimatter i knappt 5 år. Mer information går att hitta på Antimatters hemsida, https://www.antimattergames.com/

Antimatter har sedan år 2013 arbetat framförallt som konsulter på spelserierna Killing Floor och Rising Storm, som är en expansion till spelserien Red Orchestra. Dessa spelserier har sålt i miljoner exemplar och har haft en hög rating från både spelare och kritiker på bl.a. Steam och Metacritic. I det senaste spelet Rising Storm 2: Vietnam som utvecklades till PC, hade Antimatter rollen som huvudutvecklaren, dock utan rätt till andel av spelomsättningen. Spelet har sålt ca 1 miljon kopior, har 80% positiva omdömen på Steam och har 81/100 i rating från 18 speljournalister på Metacritic.

För närvarande har Antimatter ett mindre konsultprojekt, men har investerat i ett större eget spelprojekt som heter 83. Det är ett historiskt skjutspel som utspelar sig kring kalla kriget. Första trailern släpptes i mars 2019 och har setts av hundratusentals personer på Youtube och haft miljoner intryck på andra medier. 83 bedöms vara klart för spelsläpp år 2021. Trailer på spelet går att hitta på Youtube enligt länk, https://www.youtube.com/watch?v=1u9oyFkXca4

För Toadman är rationalen att förvärva Antimatter framförallt följande:

1. Etablerat och erfaret team: Majoriteten av de 20 anställda i Antimatter har arbetat i spelbranschen i över 10 år och får anses som spelveteraner i branschen. Att teamet varit med och lett utveckling av spel som sålts i miljoner exemplar är ett starkt tillskott till Toadman, och recensionerna bolaget fått på sina spel ger en indikation på kvalitén som finns i spelstudion.

2. Resurser för befintliga och ytterligare projekt: Antalet anställda i Toadman som arbetar med spelutveckling överstiger i och med förvärvet 100 personer. Att Toadman under gårdagen signerade ett större avtal, gör att Toadman kan fortsätta sin tillväxt. I och med förvärvet av Antimatter har Toadman ytterligare en spelstudio som går att skala upp.

3. Spelet 83: I köpet av Antimatter ingår bland annat IP-rättigheterna till ”83”. Att Antimatter har en historik att vara med vid utveckling av framgångsrika spel gör att det finns en förhoppning om att spelet 83 också kan bli en storsäljare. Detta är också i linje med Toadmans strategi, att satsa på både projektfinansierade spel och egna utvecklade spel.

Kommentarer från Managing Director, Rich Barham:

– ” Jag är glad att idag meddela att vi tar ett nytt spännande steg i och med att vår studio går samman med Toadman. Vi har under en längre tid arbetat på ett antal projekt och samlat på oss erfarenhet för att förbereda oss för att ta oss an större egna producerade spel. Vi tror verkligen att vi kan realisera vår vision för ’83 tillsammans med Toadman. Båda bolagen har liknande kulturer och målsättningar, och vi hoppas kunna bidra till Toadmans framgång, samtidigt som vi drar nytta av deras hjälp när vi växer som studio.”

Kommentarer från Toadmans VD Robin Flodin:

– ”Jag har följt Antimatter Games en längre tid och är imponerad över de spel de varit med och utvecklat. De har många kompetenser som jag värdesätter högt och som jag är övertygad kan bidra till Toadmans framgångar. 83 är också ett spännande spel som vi har utvärderat och där vi tror att det finns stor potential kring. Efter att ha träffat teamet i Cornwall och utvärderat dem en tid har vi kunnat konstatera att teamet är mycket kompetent och jag ser fram emot att tillsammans bidra till ett starkare Toadman.

”Vi har nu genomfört två förvärv under kort tid, och kommer fokusera på att integrera dem i Toadman på ett bra sätt. Dock har vi en ordentlig kassa och beredskap genom vår obligation och ett utrymme på ytterligare 380 Mkr i vår ram på totalt 500 Mkr att förfoga över.”

För ytterligare information kontakta:

Alexander Albedj, styrelseordförande Toadman Interactive AB (publ)

alexander.albedj@thetoadman.com

+46 76 221 30 75

Robin Flodin, VD Toadman Interactive AB (publ)

robin@thetoadman.com

+46 70 477 06 34

Certified Adviser:                      

Eminova Fondkomission AB
Info@eminova.se
08 -684 211 00

Om Toadman Interactive AB (publ):

Toadman är en svensk spelutvecklingsstudio med säte i Stockholm, vars affärsidé är att utveckla spel för en växande konsumentmarknad för spelare på global basis. Fokus ligger främst på spel inom områdena actionbaserade rollspel, men kan också vara spel i relaterade områden. Bolagets anställda har sedan starten 2013 varit involverade i utvecklingen av välkända PC- och konsoltitlar, samt mobila, inklusive Dead Island, Killing Floor och Warhammer: Vermintide. Bolagets mål är att skapa ett oberoende spelutvecklingsföretag som utvecklar spel genom egna investeringar, vilket således inte behöver förlita sig på externa investeringar. Bolagets strategi är att fortsätta växa genom att utveckla spel i sina befintliga kontor och att arbeta sig upp i värdekedjan genom att först gå till att utveckla spel genom egna medel och sedan också placera spel på egen hand. För ytterligare information, besök www.toadmaninteractive.com

Viktig information:

Denna information är sådan som Toadman Interactive AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 juni 2019 kl. 08:00 CET.

loading
Load More

Personal Data Protection Policy.

Toadman Interactive AB, collects and processess your personal information, so to inform you about news and updates of our products and services. This data is also used to customize your experience of our website and to improve our products and services.

At any time you have the right to access, correct and delete your personal information and object to the processing of your personal information. You can use these rights by sending an e-mail to the following address info@toadmaninteractive.com.

Toadman Interactive AB undertakes to respect and protect your personal information and personal integrity in accordance with applicable laws, industry rules and other relevant standards. We never disclose your personal information to third parties without your consent.

OK