Toadman påbörjar konsultarbetet för Leyou i spelet Civilization Online

March 8, 2019

Toadman Interactive AB (publ) har idag skrivit på ett avtal med Leyou Technologies (”Leyou”) om att påbörja konsultarbetet på spelet Civilization Online. Arbetet påbörjas med 5 anställda under nästa vecka och är tillsvidare med möjlighet till utökning av personal. Initial betalning uppgår till ca 1,1 Mkr och därefter kommer Leyou att faktureras månadsvis.

Toadman har tidigare skrivit på ett ramavtal som ger Leyou möjligheten att hyra in Toadman till sina spel Sagan om Ringen och Civilization Online.

För ytterligare information kontakta: 

Alexander Albedj, styrelseordförande Toadman Interactive AB (publ)

alexander.albedj@thetoadman.com

+46 76 221 30 75

Robin Flodin, VD Toadman Interactive AB (publ)

robin@thetoadman.com  

+46 70 477 06 34

Certified Adviser:                      

Eminova Fondkomission AB
Info@eminova.se
08 -684 211 00

Om Toadman Interactive AB (publ):

Bolaget ska huvudsakligen bedriva tillverkning, marknadsföring och försäljning av digitala samt analoga spel och därmed förenlig verksamhet. Utvecklingen av spel sker företrädesvis i Stockholm, men säljs på global basis. Spelen utvecklas framförallt till plattformarna PC, X-box och Playstation, men även till mobilen.

Viktig information:

Denna information är sådan som Toadman Interactive AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 mars 2019 kl. 11:10 CET.

loading
Load More

Personal Data Protection Policy.

Toadman Interactive AB, collects and processess your personal information, so to inform you about news and updates of our products and services. This data is also used to customize your experience of our website and to improve our products and services.

At any time you have the right to access, correct and delete your personal information and object to the processing of your personal information. You can use these rights by sending an e-mail to the following address info@toadmaninteractive.com.

Toadman Interactive AB undertakes to respect and protect your personal information and personal integrity in accordance with applicable laws, industry rules and other relevant standards. We never disclose your personal information to third parties without your consent.

OK