Toadman publicerar årsredovisning för 2017/2018

March 28, 2019

Toadman Interactive AB (publ):s årsredovisning för räkenskapsåret 2017/2018 finns från och med idag tillgänglig på bolagets webbsida www.toadmaninteractive.com. En PDF av årsredovisningen finns även som bilaga till detta pressmeddelande.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Alexander Albedj, Styrelseordförande Toadman Interactive (publ)

alexander.albedj@thetoadman.com 

+46 76 221 30 75

Robin Flodin, VD Toadman Interactive (publ)

robin@thetoadman.com 

+46 70 477 06 34

Certified Adviser: 

Eminova Fondkomission AB

info@eminova.se

08-684 211 00  

Denna information är sådan information som Toadman Interactive AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående/nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 mars 2019 vid den tidpunkt som är angiven av Toadman Interactives nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande.

Om Toadman Interactive AB (publ):

Bolaget ska huvudsakligen bedriva tillverkning, marknadsföring och försäljning av digitala samt analoga spel och därmed förenlig verksamhet. Utvecklingen av spel sker företrädesvis i Stockholm, men säljs på global basis. Spelen utvecklas framförallt till plattformarna PC, X-box och Playstation, men även till mobilen.  

loading
Load More

Personal Data Protection Policy.

Toadman Interactive AB, collects and processess your personal information, so to inform you about news and updates of our products and services. This data is also used to customize your experience of our website and to improve our products and services.

At any time you have the right to access, correct and delete your personal information and object to the processing of your personal information. You can use these rights by sending an e-mail to the following address info@toadmaninteractive.com.

Toadman Interactive AB undertakes to respect and protect your personal information and personal integrity in accordance with applicable laws, industry rules and other relevant standards. We never disclose your personal information to third parties without your consent.

OK